Oversikten under viser om vi har ledig kapasitet.

Grønn farge viser ledig, rød viser opptatt.

Første etasje

Kjeller

Anneks