Om Hegra minilager

Lageret ligger ved E-14,lett tilgjengelig med bil og tilhenger.

Adkomst til lageret blir brøytet om vinteren.

Lagerrommene er låsbare med egne låser både porter /dører.

Nytt elektrisk opplegg til hvert av rommene med lys. Utelys slås på automatisk.

Leier får egen nøkkel til eget lager i tillegg egen nøkkel til port.

Kontrakt blir skrevet ved leie og det er forsikring på selve huset, leier sørger selv for egen forsikring.